609 525 344, (41) 368 88 00

Voucher na zakup usługi doradczej

Voucher na zakup usługi doradczej finansowany z projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: „Usługa doradcza w zakresie zbudowania nowej strategii sprzedażowej/marketingowej w zakresie dostosowania AGATMED do wykonywania usług stomatologicznych w związku z COVID-19 oraz zaleceniami podwyższonych standardów higieny i profilaktyki – powrót do operacyjności po kryzysie gospodarczym wywołanym epidemią”

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Edyta Agatowska AGATMED uzyskał dofinansowanie w ramach realizacji projektu pt. „Usługa doradcza w zakresie zbudowania nowej strategii sprzedażowej/marketingowej w zakresie dostosowania AGATMED do wykonywania usług stomatologicznych w związku z COVID-19 oraz zaleceniami podwyższonych standardów higieny i profilaktyki – powrót do operacyjności po kryzysie gospodarczym wywołanym epidemią” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 2 Osi Priorytetowej, Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 50 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 50 000,00 PLN

Opis i efekt projektu:

Analiza działalności i budowa nowej strategii AGATMED w obliczu epidemii
COVID-19 zbudowana w oparciu o poniższe elementy:

a) ogólną charakterystykę AGTAMED zawierającą analizę w zakresie sprzedaży produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji marketingowej z klientem, a COVID-19,

b) opis trendów rynkowych sprzedaży i marketingu w stomatologii, określenie kluczowych w kontekście beneficjenta trendów dotyczących zmian w obliczu COVID-19,

c) zdefiniowanie problemów sprzedażowych i marketingowych w AGATMED (przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie) podczas stanu epidemii,

d) możliwości rozwiązania problemów w AGATMED, teraz i w przyszłości w dziedzinie sprzedaży usług i komunikacji marketingowej z klientem,

e) rekomendacje dalszych szczegółowych działań sprzedażowo/marketingowych dla AGATMED wraz z wstępnym harmonogramem i oszacowaniem kosztów ich wdrożenia;

f) zakup niezbędnych środków trwałych w celu wdrożenia strategii sprzedażowo/marketingowej dla COVID-19 w AGATMED,

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału rozwojowego firmy w zakresie marketingu i sprzedaży usług w dobie COVID-19 poprzez wykorzystanie rekomendacji opracowanych na podstawie analiz przeprowadzonych w ramach usługi doradczej oraz powrót do operacyjności po kryzysie gospodarczym wywołanym epidemią.