609 525 344, (41) 368 88 00

Dotacja na kapitał obrotowy

Tytuł projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla NZOZ Edyta Agatowska AGATMED”

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Edyta Agatowska AGATMED uzyskał dofinansowanie w ramach realizacji projektu pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla NZOZ Edyta Agatowska AGATMED” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5: Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, Osi II: „Konkurencyjna Gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Wartość projektu: 23 535,33 PLN

 

Wartość dofinansowania: 23 535,33 PLN

Opis i efekt projektu:
Dotacja do kapitału obrotowego firmy celem utrzymania działalności