609 525 344, (41) 368 88 00

Czyste i zdrowe zęby dzięki AGATMED

Tytuł projektu: „Czyste i zdrowe zęby dzięki AGATMED ”

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Edyta Agatowska AGATMED uzyskał dofinansowanie w ramach realizacji projektu pt. „Czyste i zdrowe zęby dzięki AGATMED ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5: Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, Osi II: „Konkurencyjna Gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 270 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 180 000,00 PLN

Opis i efekt projektu:

W wyniku realizacji projektu doszło do wdrożenia dwóch innowacji produktowych
(w zakresie usług): 1 – czyszczenie osadów nazębnych nad i pod dziąsłowych,
2 – leczenie nadwrażliwości poddziąsłowej części zęba oraz jednej innowacji procesowej. Innowacyjne usługi „usuwania osadów z powierzchni zęba i korzenia oraz skuteczny sposób na leczenie nadwrażliwości poddziąsłowej części zęba”, będą realizowane poprzez zakup nowoczesnego sprzętu – wielofunkcyjnego lasera i oprogramowania stosowanego.