609 525 344, (41) 368 88 00

Dotacja na kapitał obrotowy

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Edyta Agatowska AGATMED uzyskał dofinansowanie w ramach realizacji projektu pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla NZOZ Edyta Agatowska AGATMED” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Czyste i zdrowe zęby dzięki AGATMED

Tytuł projektu: „Czyste i zdrowe zęby dzięki AGATMED ” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Edyta Agatowska AGATMED uzyskał dofinansowanie w ramach realizacji projektu pt. „Czyste i zdrowe zęby dzięki AGATMED ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5: Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, Osi II: „Konkurencyjna Gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego […]

Voucher na zakup usługi doradczej

Voucher na zakup usługi doradczej finansowany z projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.